Llucieta Canyà, la feminista tèbia

M. Àngels Cabré


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

En la seva col·laboració a ‘La Veu de Catalunya’ i en el seu llibre ‘L’etern femení’ (1934), Canyà defensava un «feminisme ben entès» que no fes perdre la feminitat, molt lluny de la igualtat entre homes i dones.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €