Al barri del vermut

Albert Forns


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
16

Section
L'opinió

Subsection
Variacions sobre un parc temàtic

Albert Fons ens aquesta ocasió ens relata sobre el barri de la Barceloneta, la seva gent i l'impacte que va tenir el turisme en aquesta zona de Barcelona abans que arribés la pandèmia.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €