La màscara d’Arvid Jansen

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
74

Section
Mirador

Subsection
A l'ultima

A la literatura escandinava hi hagut des de sempre narradors que escriuen de manera més reflexiva, on la violència, si de cas, és moral i rosegada per la solitud. Un d’ells és Per Petterson, que avui dia s’ha convertit en un referent de la literatura europea.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €