Amants, visionaris i assassins

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
67

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

En els últims anys, les editorials catalanes han tornat a mostrar interés per l’obra de Joseph Roth. A part de l’aparició d’un dels seus millors llibres diguem-ne periodístics, ‘Viatge a Rússia’, publicat per L’Avenç el 2018, més recentment se n’han publi-
cat altres dos, el recull de relats ‘Històries d’exili’, traduïts per Pilar Estelrich i Montserrat Franquesa, en Pagès editors (2019) i el més inclassificable ‘L’Anticrist’ (2020), definit per la mateixa traductora (de nou Pilar Estelrich) com un assaig disfressat de reportatge autofictici.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €