Un home que ens faria millors als altres

Jordi Borja


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
54

Section
Mirador

Subsection
Història

Enric Juliana amb ‘Aquí no hem vingut a estudiar’ reconstrueix la vida del militant comunista Manuel Moreno Mauricio, antic guerriller, reclòs des de 1947 i fins al 1964 al penal de Burgos. Amb ell, construeix una panoràmica històrica sobre la dictadura de Franco i les estratègies divergents del “partit de l’antifranquisme” per oposar-s’hi.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €