El bon moment de la narrativa valenciana

Lourdes Toledo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
62

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Al llindar del segle XXI, una nova generació d’autors renovava el panorama de la narrativa al País Valencià. Aviat s’hi sumarien les veus de les dones, per configurar entre tots una situació que es troba molt lluny d’aquella de què es lamentava Fuster fa cinquanta anys.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €