La geologia i nosaltres

Vicenç Pagès Jordà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
52

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Provinent del món industrial, l’escriptora Élisabeth Filhol amb el seu llibre ‘Doggerland’ ens presenta, amb esperit científic, uns fets geogràfics i econòmics indiscutibles i uns personatges inventats, sense jutjar ni els uns ni els altres, però amb un aparent interès més gran pels fets.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €