El rei demana corona

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
70

Section
Mirador

Subsection
Música

Creat fa dos-cents anys, l’‘Himne de Riego’, el primer himne nacional espanyol i una herència musical del Trienni Liberal, és una cançó que ha tingut una història intermitent de prohibicions i de proclamacions i que ha arribat fins avui, quan moltes persones el reconeixen, ja sigui com a propi o impropi.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €