La vida a través d'una Leica

Susanna Portell
Isabel Muntané


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 321, febrer 2007

Page
46

Section
Mirador

Subsection
Art

Una càmera que recull les moltes vides d’un fotògraf singular, Agustí Centelles.

Portada L'Avenç 321
Preu de l'article 1 €