Les fotografies imaginades

Ricard Martínez


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 386, gener 2013

Page
56

Section
Mirador

Subsection
Art

Una exposició de fotografies d’Agustí Centelles positivades per ell mateix a l’època de la transició en revela aspectes nous.

L'Avenç 386-gener 2013
Preu de l'article 1 €