“L’altre” creuer universitari l’expedició a Amèrica del 1934

Ana Díaz-Plaja
Marcelino Jiménez


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 409, febrer 2015

Page
22

Section
409

Subsection
Focus

El 1934, la Universitat Autònoma de Barcelona va organitzar un creuer amb destinació Amèrica, on l’objectiu educatiu responia a una política cultural basada en les premisses de la Institución Libre de Enseñanza i en tots els esforços de renovació educativa que se’n derivaren els primers anys de la Segona República. El creuer fou dirigit per Àngel Ferrer i Cagigal i organitzat pels joves Guillem Díaz-Plaja i Jaume Vicens Vives.

L'Avenç 409 - ferbrer 2015
Preu de l'article 1 €