Internet i la brutalització del debat públic

Romain Badouard


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 452, desembre 2018

Page
52

Section
452

Subsection
Focus

L’Internet ens fa més agressius o més tolerants a l’agressió, en les nostres discussions polítiques? L’article dibuixa un mapa de la violència dels debats en línia, els seus usos i els seus efectes.

L'Avenç 452 - desembre 2018
Preu de l'article 1 €