Focus
desembre 2018
452

Romain Badouard


Internet i la brutalització del debat públic

L’Internet ens fa més agressius o més tolerants a l’agressió, en les nostres discussions polítiques? L’article dibuixa un mapa de la violència dels debats en línia, els seus usos i els seus efectes.

L'Avenç 452 - desembre 2018
Preu de l'article 1 €