Els Jocs Florals de Canprosa: una oportunitat desaprofitada?

Albert Fabà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 452, desembre 2018

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Des que es va inaugurar el TNC, el 1997, amb "L’auca del senyor Esteve", s’hi han pogut veure ben poques obres de Rusiñol. Aquesta temporada, el TNC, amb l’Epicentre Santiago Rusiñol, repara aquest oblit, però amb una primera proposta que planteja alguns interrogants.

L'Avenç 452 - desembre 2018
Preu de l'article 1 €