Café para todos

Joma


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 452, desembre 2018

Page
4

Section
L'opinió

Subsection
O potser no

El dibuixant Joma crea la il·lustració titulada ‘café para todos’ ironitzant en la repartició dels recursos a les diferents autonomies.

L'Avenç 452 - desembre 2018
Preu de l'article 1 €