La revenja de Dostoievski

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 452, desembre 2018

Page
82

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Jordi Puntí comenta l'adaptació que es va fer al cinema, l'any 1978, de l'obra de Vladimir Nabokov "Desesperació".

L'Avenç 452 - desembre 2018
Preu de l'article 1 €