Revelació

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 452, desembre 2018

Page
77

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

"La zona", de Serguei Dovlàtov, és un llibre de relats, de base autobiogràfica, escrits per algú que havia sigut guardià d’un camp de treball. El traç esmolat, la ironia càustica i un agudíssim sentit del grotesc universal són els instruments que li permeten projectar en literatura el marasme informe i estupefaent de la vida en la zona.

L'Avenç 452 - desembre 2018
Preu de l'article 1 €