Llegir escrivint
gener 2019
453

Joan Todó


El dissabte, no encara

El futur. Poesia de la inexperiència, de Jaume Munar (Felanitx, 1982) (Adia, 2018) és una mena d’observació costumista del petit món de la poesia, un univers de recitals excèntrics i llibres quasi clandestins, on els premis literaris funcionen com una mena de butlletins oficials i els homenatges pòstums oculten una «autopromoció per persona interposada».

L'Avenç 453 - gener 2019
Preu de l'article 1 €