El fracàs del Valle de los Caídos

Lluís Quintana Trias


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 454, febrer 2019

Page
50

Section
454

Subsection
Focus

La incomoditat que representa per a molts espanyols el Valle de los Caídos ha donat lloc a abundants reflexions, centrades sovint en el concepte «lloc de memòria». Lluís Quintana a partir dels principals documents oficials basa l'article en demostrar que el monument va ser efectivament «creat» com a lloc de memòria, però no «perviu» com a tal, és a dir no aconsegueix ser usat pels espanyols per gestionar la tragèdia de la Guerra Civil.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €