Focus
febrer 2019
454

Glòria Bosch
Susanna Portell


Una vida plena de dol, la correspondència de Mela Muter amb Rilke i Lefebvre

Tot coincidint amb l’exposició que el Museu d’Art de Girona dedica a la pintora polonesa Mela Muter, una mostra a Les Bernardes de Salt explora les correspondències vitals i sentimentals de l’artista amb el poeta Rainer Maria Rilke i l’historiador i polític Raymond Lefebvre. Les seves comissàries, Glòria Bosch i Susanna Portell, han tingut accés a la correspondència de Mela Muter dipositada a la Nicolaus Copernicus University Library de Torun. Fruit de la investigació, són els dos estudis que aquí presentem. Cartes a la tardor de la vida, presentat el dia de la inauguració, passeja per l’univers de complicitats trenat per la pintora i el poeta Rilke, entre la primavera de 1925 i el desembre de 1926. Un segon volum, que sortirà a la llum les properes setmanes, il·lumina l’activisme polític i social de l’artista al voltant de la revista Clarté i del seu gran amor Raymond Lefebvre. Portarà per títol Raymond Lefebvre, Je m’en souviens...

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €