Una vida plena de dol, la correspondència de Mela Muter amb Rilke i Lefebvre

Glòria Bosch
Susanna Portell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 454, febrer 2019

Page
30

Section
454

Subsection
Focus

Tot coincidint amb l’exposició que el Museu d’Art de Girona dedica a la pintora polonesa Mela Muter, una mostra a Les Bernardes de Salt explora les correspondències vitals i sentimentals de l’artista amb el poeta Rainer Maria Rilke i l’historiador i polític Raymond Lefebvre. Les seves comissàries, Glòria Bosch i Susanna Portell, han tingut accés a la correspondència de Mela Muter dipositada a la Nicolaus Copernicus University Library de Torun. Fruit de la investigació, són els dos estudis que aquí presentem. Cartes a la tardor de la vida, presentat el dia de la inauguració, passeja per l’univers de complicitats trenat per la pintora i el poeta Rilke, entre la primavera de 1925 i el desembre de 1926. Un segon volum, que sortirà a la llum les properes setmanes, il·lumina l’activisme polític i social de l’artista al voltant de la revista Clarté i del seu gran amor Raymond Lefebvre. Portarà per títol Raymond Lefebvre, Je m’en souviens...

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €