El fons del temps

Raül Garrigasait


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 454, febrer 2019

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
País barroc

En el relat d'aquest mes de Raül Garrigasait ens explica la seva afició als minerals i fòssils quan era petit i les excursions que feia al Solsonès per aconseguir-les. També agraeix la dedicació i feina de mossèn Joan Serra i Vilaró per aplegar material prehistòric i protohistòric.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €