El Baudelaire més profètic

Vicenç Pagès Jordà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 454, febrer 2019

Page
58

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Es publiquen per primer cop en traducció al català de Pere Rovira els diaris de l’escriptor francès Charles Baudelaire amb el títol "El meu cor despullat", una sèrie d’«escrits íntims» que podem qualificar d’obra major.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €