Literatura
febrer 2019
454

Vicenç Pagès Jordà


El Baudelaire més profètic

Es publiquen per primer cop en traducció al català de Pere Rovira els diaris de l’escriptor francès Charles Baudelaire amb el títol "El meu cor despullat", una sèrie d’«escrits íntims» que podem qualificar d’obra major.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €