Literatura
febrer 2019
454

Lluís Muntada


Una mirada sobre la mirada

Ingrid Guardiola al llibre "L'úll i la navalla" reflexiona sobre com les aplicacions tecnològiques han incidit en totes les esferes del comportament humà.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €