Música
febrer 2019
454

Joaquim Rabaseda


Quan Wagner va anar a la guerra

Esteve Riambau acaba de publicar un llibre Laya Films. i el cinema a Catalunya durant la Guerra Civil que explica i documenta el cinema a Catalunya durant la Guerra Civil i revisa part les tensions ideològiques dins el bàndol republicà, entre les quals també hi havia l’ús de la música orquestral de Richard Wagner.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €