Quan Wagner va anar a la guerra

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 454, febrer 2019

Page
70

Section
Mirador

Subsection
Música

Esteve Riambau acaba de publicar un llibre "Laya Films. i el cinema a Catalunya durant la Guerra Civil" que explica i documenta el cinema a Catalunya durant la Guerra Civil i revisa part les tensions ideològiques dins el bàndol republicà, entre les quals també hi havia l’ús de la música orquestral de Richard Wagner.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €