Focus
març 2019
455

Maria Ojuel


Fugir de Catalunya, un testimoniatge de l'èxode de 1939 redescobert

Ruth von Wild (1912-1983) va integrar-se a l’Ajuda Suïssa —plataforma d’associacions d’ajuda als infants de la guerra d’Espanya— l’estiu del 1938. Mestra de professió, va assumir la gestió de les donacions suïsses a Catalunya i altres tasques educatives a les colònies d’infants refugiats que l’Ajuda Suïssa gestionava. També aquesta plataforma es va concentrar en l'evacuació dels infants de les zones castigades a llocs més segurs. Amb un testimoniatge gairabé inèdit, Ruth relata el que va viure a principis de l'any 1939 d'un dels èxodes de Catalunya cap a França.

Ruth_von_Wild

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €