La litúrgia

Raül Garrigasait


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 455, març 2019

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
País barroc

Raül Garrigasait rememora quan de petit anava a missa a la Catedral de Solsona. També fa una reflexió sobre la fe, el catolicisme i les litúrgies.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €