No haver estat mai a Veneçuela

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 455, març 2019

Page
74

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Jordi puntí ens parla del llibre "Memòria de mi i molts altres" de Miquel Arimany i del seu autor.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €