Art
març 2019
455

Susanna Portell


Res no es perd per lluny que es trobi

El Museu de Montserrat explora «l’equilibri possible» de Maria Girona i Albert Ràfols Casamada, una vida en comú dedicada a l’art.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €