Somnis de l'era industrial

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 455, març 2019

Page
59

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

El documental "Hitlers Hollywwod", parla sobre el cinema alemany en l'època del nazisme i forja l'idea que es dedicava a adoctrinar les masses. Enric Sòria intenta rebatre aquesta idea.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €