A banda i banda del mur

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 455, març 2019

Page
65

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

En "Els desposseïts" no importen tant les aventures intergalàctiques com l’intercanvi d’idees, el diàleg filosòfic: el nus del relat és, sobretot, el procés del pensament del protagonista, que comença a dubtar del funcionament real de la societat anarquista on ha nascut sense que la societat capitalista que n’és la principal alternativa visible l’acabi de convèncer.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €