Llegir escrivint
març 2019
455

Joan Todó


A banda i banda del mur

En Els desposseïts no importen tant les aventures intergalàctiques com l’intercanvi d’idees, el diàleg filosòfic: el nus del relat és, sobretot, el procés del pensament del protagonista, que comença a dubtar del funcionament real de la societat anarquista on ha nascut sense que la societat capitalista que n’és la principal alternativa visible l’acabi de convèncer.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €