Música
març 2019
455

Joaquim Rabaseda


Amb veu de dona

Moltes de les balades tradicionals, cantades originalment en espais de sociabilitat femenina, són un bon recurs per estudiar la violència masclista i altres temàtiques de gènere, una eina magnífica per educar en valors i fer-ho des d’una perspectiva tradicional i històrica femenina.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €