Cartes de prop
maig 2019
457

Enric Sòria


Un plebiscit quotidià?

L'editorial Afers ha publicat El pensament nacional a Europa. Una història cultural, de Joep Leers­sen. El llibre proposa un objectiu molt ambiciós: oferir-nos «una història cultural del pensament nacional a Europa» i presta molta atenció a l’expansió dels este­reotips nacionals del Renaixement al Barroc.

L'Avenç 457 - Maig 2019
Preu de l'article 1 €