Música
maig 2019
457

Joaquim Rabaseda


Ut musica pictura

L’editorial Acantilado acaba de publicar la traducció d’un breu assaig de Hans Ost sobre la influència del teatre musical en la creació de l’estil pictòric de Rubens titulat Rubens y Monteverdi en Mantua, un estudi que defensa la necessitat d’interpretar les obres del passat a partir de la interrelació de les diferents pràctiques artístiques.

L'Avenç 457 - Maig 2019
Preu de l'article 1 €