Focus
juliol 2019
459

Eulàlia Solé


Tres cares d’Adam Smith: clàssic, liberal, social

Adam Smith és presentat sovint com el gran defensor de l’economia de mercat. Tanmateix, l’autor de La riquesa de les nacions (1776), l’estudi considerat fundador de la ciència econòmica, era també un filòsof polític amb una preocupació eminentment ètica, que permet distingir tres facetes en la seva obra: la clàssica, la liberal i la social.

 

fons_smith

L'Avenç 459 - juliol/agost 2019
Preu de l'article 1 €