Llegir escrivint
juliol 2019
459

Joan Todó


Les metamorfosis de Brossa

Arran del centenari del naixement de Joan Brossa tenim dues publicacions que recorden l'artista. Una és la reedició per part de Proa d'El saltamartí, on hi trobem una bona mostra de la línia antipoètica iniciada per Brossa amb el volum Em va fer Joan Brossa (1951) i culminada amb Passat festes (1955). L'altra és l'antologia Poemes transgredits, de Nórdica Libros. En aquest volum es reparteixen sonets, sextines i poesia visual, on l'acompanyen dos pròlegs de Glòria Bordons i de Manuel Guerrero.

L'Avenç 459 - juliol/agost 2019
Preu de l'article 1 €