Les metamorfosis de Brossa

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 459, juliol 2019

Page
59

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

Arran del centenari del naixement de Joan Brossa tenim dues publicacions que recorden l'artista. Una és la reedició per part de Proa d'"El saltamartí", on hi trobem una bona mostra de la línia antipoètica iniciada per Brossa amb el volum "Em va fer Joan Brossa" (1951) i culminada amb "Passat festes" (1955). L'altra és l'antologia "Poemes transgredits", de Nórdica Libros. En aquest volum es reparteixen sonets, sextines i poesia visual, on l'acompanyen dos pròlegs de Glòria Bordons i de Manuel Guerrero.

L'Avenç 459 - juliol/agost 2019
Preu de l'article 1 €