Història
setembre 2019
460

Borja de Riquer


Viure la història

La història viscuda de Joan B. Culla (Pòrtic) és una bar­reja solvent de memòria personal i de crònica política, i serà una de les lectures que quedaran sobre els temps recents a Catalunya.

L'Avenç 460 - setembre 2019
Preu de l'article 1 €