Cartes de prop
octubre 2019
461

Enric Sòria


La muntanya viva

La segona novel·la d’Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla és una passa endavant d’aquest programa narratiu. Continua sent en aparença un enfilat de vinyetes molt relativament autònomes, però la xarxa que les relliga és molt més atapeïda i, com en una coral ben mestrejada, on totes les veus harmonitzen en la suma del so, el grau de deliberada coherència del conjunt és molt major.

L'Avenç 461 - octubre 2019
Preu de l'article 1 €