Llegir escrivint
octubre 2019
461

Joan Todó


El cànon estret

Curs de literatura catalana contemporània de Gabriel Ferrater és l’assaig que no va escriure. Textos dispersos (articles, pròlegs, cartes, informes editorials, transcripcions de conferències), molt circumstancials, que evidencien un punt de vista provocatiu sobre la literatura catalanadel segle xx.

L'Avenç 461 - octubre 2019
Preu de l'article 1 €