Focus
novembre 2019
462

Àngel Quintana


Bob Dylan i la postveritat

Arran del documental Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story de Martin Scorsese, visible a la plataforma Netflix des del mes de juny passat, Àngel Quintana intenta mostrar la figura de Bob Dylan, on per entendre aquest artista és necessari separar el procés de construcció del mite de la seva història real.

L'Avenç 462 - novembre 2019
Preu de l'article 1 €