Una història melancòlica

Joaquim Español


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 462, novembre 2019

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Comentaris d’un dels fundadors de Convergència Socialista de Catalunya sobre el llibre "Perseguint la llibertat" de Jaume Muñoz Jofre, llegits en la presentació que se’n va fer a Girona, el 3 d’octubre passat.

L'Avenç 462 - novembre 2019
Preu de l'article 1 €