El poema de guerra

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 462, novembre 2019

Page
11

Section
L'opinió

Subsection
Cartes de prop

L'editorial Adesiara ha publicat una nova edició de l'"Ilíada" d'Homer, un poema extraordinari que ara mateix es manté tan viu com quan es va començar a recitar.

L'Avenç 462 - novembre 2019
Preu de l'article 1 €