Llegir escrivint
desembre 2019
463

Joan Todó


Reescriure la revolta

Todó ens parla de la nova edició de luxe d'Assaig d'aproximació a ‘Falles Folles Fetes Foc’ d'Amadeu Fabregat feta per Perifèric Edicions. Una versió revisada que ha acabat proposant al lector un llibre nou, completament actual.

L'Avenç 463 - desembre 2019
Preu de l'article 1 €