Mirador zero
desembre 2019
463

Museu de Ciències Naturals de Granollers

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, creat el 1987, ocupa actualment dos edificis: un de nova planta del 2010 i l’edifici antic anomenat la Tela, o casa Pius Anfres. Aquests edificis acullen els espais per a les exposicions i per a les activitats, així com les oficines i el treball intern del Museu. El jardí que l’envolta acull una mostra de la botànica i la geologia del Vallès Oriental.

L'Avenç 463 - desembre 2019
Preu de l'article 1 €