El fantasma de la «immersió» lingüística

Albert Fabà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 464, gener 2020

Page
38

Section
464

Subsection
Focus

Arran de polèmiques que apareixen i desapareixen, periòdicament, sobre la immersió lingüística, Albert Fabà aprofita l’ocasió per repassar a fons la qüestió, des de l'inici als anys 1970 fins a dia d'avui. I ho fa sense frivolitats ni biaixos, fruit d’interessos polítics.

L'Avenç 464 - gener 2020
Preu de l'article 1 €