Fèlix Fanés, sobre els "papiers collés"

Isabel Valverde


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 464, gener 2020

Page
60

Section
Mirador

Subsection
Art

"Sobre els papiers collés", un llibre breu de Fèlix Fanés que examina un aspecte menor de la producció artística del cubisme esdevé tot un estudi de la historiografia de l’art al llarg del segle XX.

L'Avenç 464 - gener 2020
Preu de l'article 1 €