Les opcions del 1978: nacionalitats i regions

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 464, gener 2020

Page
48

Section
Mirador

Subsection
Mirador zero

L’exposició fa un repàs al debat sobre l’organització territorial de l’estat l’any 1978. Tot i que ara pot semblar evident que el règim autonòmic s’acabés desenvolupant tal com el coneixem, en el moment en el qual es va prendre aquesta decisió hi havia altes propostes per organitzar el model territorial de l’Estat espanyol. Ho fa amb una doble mirada: per una banda la institucional amb els personatges i els fets històrics del període; i per l’altra la mirada del carrer, on bona part de la societat civil es manifestà per assolir la democràcia i un estatut d’autonomia per a Catalunya. Aquesta exposició estarà fins el 31 de maig de 2020 al Memorial Democràtic.

L'Avenç 464 - gener 2020
Preu de l'article 1 €