Focus
febrer 2020
465

Marta Vallverdú


País de paper (I): Les revistes dels anys 1960

L'autora fa un anàlisi sobre publicacions dels anys seixanta com Serra d'Or, Cavall Fort, L'infantil i sobretot focalitza aquest anàlisi en dues capçaleres que, tot i que van ser ben populars no han rebut prou atenció: Oriflama i Tele/estel.

 

portades

L'Avenç 465 - febrer 2020
Preu de l'article 1 €