La justificació de la desigualtat social

Eulàlia Solé


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 467, abril 2020

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

La persistència de les desigualtats extremes en la nostra època, avalada per nombroses dades, tradueix la pervivència d’una mentalitat disposada a tolerar unes condicions socials summament injustes.

L'Avenç 467 - abril 2020
Preu de l'article 1 €