De la traïció i la gràcia

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 467, abril 2020

Page
69

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

La novel·la de Baixauli titulada "Ignot" és un artificiós ordit de trames que conflueixen, en cercles aparents que en realitat formen una espiral recursiva que apunta a un nucli revelador. De totes aquestes trames, la principal ens parla d’una suplantació literària i els seus llargs efectes sobre la víctima de l’espoli.

L'Avenç 467 - abril 2020
Preu de l'article 1 €