El mal que no voldria

Josep M. Salrach


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 467, abril 2020

Page
60

Section
Mirador

Subsection
Història

Ferran Garcia-Oliver publica la millor història existent dels jueus catalans medievals, en un llibre que atreu per la riquesa informativa i per les idees i que es titula "Els murs fràgils dels calls. Jueus i jueves dels Països Catalans".

L'Avenç 467 - abril 2020
Preu de l'article 1 €