Els genocidis passen, només la literatura (i la ciència) són per a sempre

Simona Škrabec


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 467, abril 2020

Page
52

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Martí Domínguez ha escrit una novel·la d’idees, protagonitzada, sense anomenar-lo, per l’etòleg austríac Konrad Lorenz, premi Nobel de medicina l’any 1973. El llibre titulat "L'esperit del temps" mostra fins a quin punt el nazisme va instrumentalitzar la Raó.

L'Avenç 467 - abril 2020
Preu de l'article 1 €